דיווח תקלה

שם מלא:*
אימייל:*
טלפון:*
-
כתובת הדירה:*
תאריך קבלת חזקה בדירה(במידה וזוכרים) :
הודעה:
תמונות:
דחיפות:*

*המשרות כתובות בלשון זכר והן מיועדות לגברים/נשים כאחד, בעלי התנאים המתאימים

 

 

***גם אם אין כרגע משרה מתאימה עבורך בחברה,
נשמח לקבל את קורות החיים שלך ולשמור את האפשרות לפנות אליך במידה ויפתחו תפקידים מתאימים.