דיווח תקלה

שם מלא:*
אימייל:*
טלפון:*
-
כתובת ומספר הדירה:*
תאריך קבלת חזקה בדירה(במידה וזוכרים) :
הודעה:
תמונות:
דחיפות:*